990-91263A-032

การเตรียมการติดตั้ง

  1. ถอดแผงด้านหน้าออก
  2. ถอดแผนโลหะด้านบนออก
  3. ถอดเพลตใสออก
  4. ถอดฝาครอบด้านบนออก
  5. ถอดแผงด้านข้างที่จะอยู่ติดกับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลอีกตู้หนึ่ง หรือ UPS ที่อยู่ติดกัน
  6. ถอดฝาครอบออกจากบอร์ด 640-7552
  7. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?