990-91263A-032

การติดตั้งขั้นสุดท้าย

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
แบตเตอรี่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อต และไฟฟ้าลัดวงจร ต้องเฝ้าสังเกตข้อควรระวังดังต่อไปนี้ เมื่อใช้งานแบตเตอรี่
 • ถอดนาฬิกา แหวน หรือเครื่องประด้บใดๆ ที่มีส่วนผสมของโลหะออก
 • ใช้เครื่องมือที่มีฉนวนหุ้ม
 • สวมแว่นตา ถุงมือ และรองเท้าบูตนิรภัย
 • ห้ามวางเครื่องมือหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่เป็นโลหะไว้ด้านบนของแบตเตอรี่
 • ตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งชาร์จไฟก่อนเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อเทอร์มินัลแบตเตอรี่
 • ตรวจสอบว่า มีการเชื่อมต่อสายดินเข้าแบตเตอรี่โดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ หากมีการเชื่อมต่อสายดินไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้าสายดิน การสัมผัสชิ้นส่วนใดๆ ของแบตเตอรี่ที่มีการเชื่อมต่อสายดินไว้ อาจเป็นผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ สามารถลดโอกาสการเกิดไฟฟ้าช็อตดังกล่าวได้ หากมีการถอดสายดินออกในระหว่างการติดตั้งและการบำรุงรักษา (กำหนดใช้ได้สำหรับอุปกรณ์และแหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่รีโมทซึ่งไม่มีวงจรเชื่อมต่อเข้าสายดิน)
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
คำเตือน
ความเสี่ยงต่ออุปกรณ์ชำรุด
รอจนกระทั่งระบบพร้อมเปิดใช้งาน ก่อนที่จะติดตั้งแบตเตอรี่ไว้ในระบบ ช่วงระยะเวลานับตั้งแต่การติดตั้งแบตเตอรี่จนถึงการเปิดใช้ระบบ UPS ต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมงหรือ 3 วัน
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
 1. ลดขาปรับระดับด้านหน้าและด้านหลังของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลโดยใช้ประแจจนกว่าจะเชื่อมติดกับพื้น ใช้อุปกรณ์วัดระดับเพื่อให้แน่ใจว่าตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลตั้งอยู่ในแนวราบ
  ประกาศ
  ความเสี่ยงต่ออุปกรณ์ชำรุด
  ห้ามเคลื่อนย้ายตู้หลังจากลดระดับของขาปรับระดับแล้ว
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
 2. สำหรับการยึดสมอต้านทานการไหวสะเทือนเท่านั้น:
  1. ติดตั้งโครงยึดสมอต้านทานการไหวสะเทือนบนตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลโดยใช้สลักเกลียว M8 ที่ให้มา
  2. ติดตั้งโครงยึดสมอต้านทานความไหวสะเทือนด้านหน้าที่อยู่บนตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลเข้ากับพื้น ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับชนิดของพื้น – เส้นผ่านศูนย์กลางของรูในโครงยึดสมอต้านทานความไหวสะเทือน คือ ø18 มม.
 3. ตั้งค่าเบรกเกอร์แบตเตอรี่ BB ไปยังตำแหน่งเปิด (ปิด)
 4. ดันโมดูลแบตเตอรี่ลงในช่อง เติมชั้นวางจากด้านล่างและขึ้นด้านบน
 5. หันที่จับโมดูลแบตเตอรี่ลงและยึดที่จับเข้ากับชั้นวางด้วยสกรูที่ให้มา
 6. ติดตั้งเพลตและฝาครอบที่ระบุกลับเข้าที่
 7. เชื่อมต่อเทอร์มินัลแบตเตอรี่เข้ากับด้านหน้าของโมดูลแบตเตอรี่

  มุมมองด้านหน้าของโมดูลแบตเตอรี่

 8. ติดตั้งฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่
 9. ติดตั้งแผงด้านหน้ากลับเข้าที่
  1. ใส่แท็บทั้งสองอันที่ด้านล่างของแผงด้านหน้าในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลด้วยมุมเอียง
  2. เชื่อมต่อสายรัดแผงด้านหน้าเข้ากับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลอีกครั้ง
  3. ปิดแผงควบคุมด้านหน้าและล็อกด้วยลูกบิดล็อกสองตัว
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?