990-91263A-031

Sammankoppla de modulära batteriskåpen

  1. Docka ihop de modulära batteriskåpen. Fäst jordbävningsskyddet så att den bakre skenan sitter ihop med det bakre fästet.
  2. Montera de tre sammankopplingsfästena mellan de modulära batteriskåpen.
  3. Montera de tre sammankopplingsskruvarna mellan de modulära batteriskåpen.
  4. Tryck ner täcklisterna mellan de modulära batteriskåpen.
QR code for this page

Var det här till hjälp?