990-91263A-031

Anslut kraftkablarna för UPS-enheten som är märkt för maximalt 50 kW

OBS!
Risk för utrustningsskador
Anslut endast DC-kablarna från batteribrytare till batteribrytare i installationer med en UPS-enhet med märkeffekt på max 50 kW. För installationer i UPS-enhet med märkeffekt över 50 kW måste DC-kablarna från varje modulärt batteriskåp anslutas direkt i UPS-enheten. Se Anslut kraftkablarna i UPS med märkeffekt över 50 kW.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
 1. Anslut den medföljande PE-kabeln (0W49449) mellan de modulära batteriskåpen som visas.

  Vy framifrån av två modulära batteriskåp

 2. Anslut den medföljande DC-kabeln (0W49426) mellan de modulära batteriskåpen som visas.

  Vy ovanifrån av modulära batteriskåp

 3. För externt placerad UPS:
  1. Anslut PE-kabeln och DC-kablarna (medföljer inte) i modulärt batteriskåp 1.
  2. Dra PE- och DC-kablarna ut genom kabelboxen och in till UPS:ens fack för kraftkablage.
  3. Följ UPS-installationshandboken för att ansluta PE- och DC-kablarna i UPS-enheten.

  Vy framifrån av modulärt batteriskåp 1 för externt placerad UPS

 4. För intilliggande UPS med interna batterier:
  1. Anslut den medföljande PE-kabeln (0W49449) och DC-kablarna (0W49426) i UPS-enheten. Följ UPS-installationshandboken för att ansluta och dra PE- och DC-kablarna i UPS-enheten.
  2. Anslut PE- och DC-kablarna i modulärt batteriskåp 1.

  Vy framifrån av modulärt batteriskåp 1 för intilliggande UPS

 5. För intilliggande UPS för externa batterier:
  1. Anslut PE-kabeln (0W13065) och DC-kablarna (0W13071) från kitet GVSOPT030 (option) i modulärt batteriskåp 1.
  2. Dra PE- och DC-kablarna genom den högra sidan och in till UPS:ens fack för kraftkablage.
  3. Följ UPS-installationshandboken för att ansluta PE- och DC-kablarna i UPS-enheten.

  Vy framifrån av modulärt batteriskåp 1 för intilliggande UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?