990-91263A-031

Installationsmetod för externt placerad UPS

Modulärt batteriskåp och externt placerad UPS med märkeffekt max 50 kW

Modulärt batteriskåp och externt placerad UPS med märkeffekt över 50 kW

OBS: Avståndet mellan det modulära batteriskåpet och UPS-enheten får inte överstiga 100 m. Kontakta Schneider Electric för installationer med längre avstånd.
  1. Följ UPS-manualen för att förbereda UPS-enheten för installation.
  2. Förbered för installation.
  3. Installera kabelboxen på det modulära batteriskåpet.
  4. Förbered modulärt batteriskåp 1 för signalkablar.
  5. Option: Installera jordbävningsskydd (Option).
  6. Sammankoppla de modulära batteriskåpen.
  7. Gör något av följande:
  8. Anslut signalkablarna.
  9. Lägg till översatta säkerhetsetiketter på produkten.
  10. Slutinstallation.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?