990–91263–031

Installera kabelröret på det modulära batteriskåpet

 1. Ta bort kabelboxen från det modulära batteriskåpets baksida.

  Vy av modulärt batteriskåp bakifrån

 2. Ta bort den övre eller undre genomföringsplattan från kabelboxen.
 3. Borra/stansa hål för kraftkablar/kabelkanaler i den övre eller undre genomföringsplattan. Montera kabelkanaler (ingår ej) om tillämpligt.
  FARA
  fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
  Borra eller stansa inte hål för kablar eller hylsor med monteringsplattorna installerade, och borra eller slå inte i hål i monteringsplattorna i närheten av skåpet.
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 4. Återmontera den övre eller undre genomföringsplattan på kabelboxen.
 5. Installera kabelboxen på det modulära batteriskåpet. Observera att kabelboxen är installerad i omvänd position.

  Vy av modulärt batteriskåp bakifrån

QR code for this page

Var det här till hjälp?