990-91263A-031

Modulärt batteriskåp – specifikationer

OBS!
Risk för utrustningsskador
Se UPS installationshandbok för detaljerade uppgifter om UPS-systemet.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Högst fyra modulära batteriskåp kan anslutas till en UPS.

Antal batteriblock 40
Antal batteristrängar Upp till 6
Nominell batterispänning (VDC) 480
Nominell hållspänning (VDC) 545
Maximal snabbladdningsspänning (VDC) 571
Temperaturkompensation Aktiverad
Slutspänning vid urladdning och full last (VDC) 384
Maximal batteriström (A) 150
Maximal kortslutningstålighet 3,8 kA

Utlösningsinställningar för batteribrytare

Kretsbrytartyp JDF36150
Ir (A) 150 (fast)
Im 5–10 Ir

Rekommenderade kabeldimensioner för 380/400/415 V

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Allt kablage måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra.

Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell B.52.3 och tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med följande förutsättningar:

  • 90 °C ledare

  • En omgivningstemperatur på 30 °C

  • Användning av kopparledare

  • Installationsmetod C

PE-kabelstorlek är baserad på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer.

DC+/DC- 35mm2
DC PE 16mm2

Rekommenderade kabeldimensioner för 200/208/220/480 V

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Allt kablage måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med följande förutsättningar:

  • 90 °C (194 °F) ledare (75 °C (167 °F) avslutning)

  • En omgivningstemperatur på 30 °C (86 °F)

  • Användning av kopparledare

Skyddsledare (PE i den här manualen) är dimensionerade i enlighet med NEC, artikel 250.122 och tabell 250.122.

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C (86 °F), ska större ledare väljas i enlighet med NEC:s korrigeringsfaktorer.

DC+/DC- 1 AWG
DC PE 6 AWG

Momentspecifikationer

Bultstorlek Vridmoment
M4 1,7 Nm (0,17 kgf-m)
M5 2,2 Nm (0,22 kgf-m)
M6 5 Nm (0,51 kgf-m)
M8 17,5 Nm (1,78 kgf-m)
M10 30 Nm (3,04 kgf-m)

Modulärt batteriskåp – vikt och dimensioner

Kommersiell referens Vikt i kg (pund) Höjd mm (tum) Bredd i mm (tum) Djup i mm (tum)
GVSMODBC6
– Tom
– Med sex batteristrängar

145 (319,67)
913 (2012,82)
1 485 (58,46) 521 (20,51) 847 (33,35)
OBS: En batterimodul väger cirka 32 kg (70,5 pund).

Utrymme

OBS: Utrymmesdimensionerna gäller endast för luftflöde och serviceåtkomst. Se lokala regelverk och föreskrifter för ytterligare krav i ditt lokalområde.
OBS: Det behövs minst 150 mm (5,91 tum) utrymme baktill.

Miljö

  Drift Lagring
Temperatur 0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F) -15 °C till 40 °C (5 °F till 104 °F)
Relativ luftfuktighet 0–95 % icke-kondenserande 10–80 % icke-kondenserande
Höjd 0–3 000 m (0–10 000 fot)  
Skyddsklass IP20
Färg RAL 9003, glansnivå 85 %
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?