990-91263A-004

Monter kabelgennemføringsboksen på det modulære batteriskab

I en installation med en fjernopstillet UPS klassificeret til maksimalt 50 kW: Udfør nedenstående trin på modulært batteriskab 1.

I en installation med en fjernopstillet UPS klassificeret til over 50 kW: Udfør nedenstående trin på alle de modulære batteriskabe.

 1. Fjern kabelgennemføringsboksen fra det modulære batteriskab.

  Modulært batteriskab set bagfra

 2. Fjern øverste eller nederste forskruningsplade fra kabelgennemføringsboksen.
 3. Bor eller udskær huller til strømkabler/kabelgennemføringer i den øverste eller den nederste forskruningsplade. Installer kabelgennemføringer (medfølger ikke), hvor det er relevant.
  FARE
  fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  Undlad at bore/udskære huller, når forskruningspladerne er monteret, og undlad at bore/udskære huller tæt på skabet.
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 4. Monter den øverste eller nederste forskruningsplade på kabelgennemføringsboksen igen.
 5. Monter kabelgennemføringsboksen på det modulære batteriskab. Bemærk, at kabelgennemføringsboksen monteres i omvendt position.

  Modulært batteriskab set bagfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?