990-91263A-022

De kabelgeleider op de modulaire batterijbehuizing installeren

In een installatie met een losstaande UPS berekend voor maximaal 50 kW: Voer de onderstaande stappen uit voor modulaire batterijbehuizing 1.

In een installatie met een losstaande UPS berekend voor meer dan 50 kW: Voer de onderstaande stappen uit voor alle modulaire batterijbehuizingen.

 1. Verwijder de kabelgeleider van de modulaire batterijbehuizing.

  Achteraanzicht van de modulaire batterijbehuizing

 2. Verwijder de bovenste of onderste wartelplaat van de kabelgeleider.
 3. Boor/stans gaten voor stroomkabels/kabelgeleidingen in de bovenste of onderste wartelplaat. Installeer kabelgeleidingen (niet meegeleverd), indien van toepassing.
  GEVAAR
  gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
  Boor of stans geen gaten uit terwijl de wartelplaten zijn geïnstalleerd, en boor of stans niet te dicht bij de behuizing.
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
 4. Plaats de bovenste of onderste wartelplaat terug op de kabelgeleider.
 5. Installeer de kabelgeleider op de modulaire batterijbehuizing(en). De kabelgeleider is in omgekeerde positie geïnstalleerd.

  Achteraanzicht van de modulaire batterijbehuizing

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?