990-5996D-025

Zalecane przekroje kabli 208 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie kabli miedzianych

  • Metoda montażu C

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

Rozmiar kabli pomiędzy zasilaczem UPS i wyłącznikiem baterii dla zasilacza Easy UPS 3M

Skrzynki wyłączników baterii Połączenie 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
1xE3MBBB60K80H DC+, N, DC- (mm²)

70

70

PE (mm²)

35

35

2xE3MBBB60K80H DC+, N, DC- (mm²)

50

50

50

70

PE (mm²)

25

25

25

35

1xE3MBBB100K200H DC+, N, DC- (mm²)

2x70

2x70

PE (mm²)

70

70

Rozmiar kabli pomiędzy wyłącznikiem baterii i zespołem baterii według szeregu dla zasilacza Easy UPS 3M

Liczba szeregów baterii Połączenie 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
1 szereg baterii Batt+, N, Batt- (mm²)

70

70

2x70

2x70

PE (mm²)

35

35

70

70

2 szeregi baterii Batt+, N, Batt- (mm²)

35

35

70

70

PE (mm²)

16

16

35

35

3 szeregi baterii Batt+, N, Batt- (mm²)

16

16

50

50

PE (mm²)

16

16

25

25

4 szeregi baterii Batt+, N, Batt- (mm²)

16

16

35

35

PE (mm²)

16

16

16

16

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?