990-5996D-025

Procedura montażu

NIEBEZPIECZEŃSTWO
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO
Umieść skrzynkę wyłącznika baterii jak najbliżej zespołu baterii, aby zmniejszyć długość niechronionego kabla baterii.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
  1. Montaż skrzynki wyłączników baterii na ścianie.
  2. Przygotowanie skrzynki wyłączników baterii do przypięcia kabli.
  3. Podłączenie kabli sygnałowych.
  4. Podłączenie kabli zasilających.
  5. Końcowe etapy montażu.
QR code for this page

czy było to pomocne?