990-5996D-025

Podłączenie kabli zasilających

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Całkowicie odłącz dopływ energii do systemu UPS zanim połączysz kable zasilające ze skrzynką wyłącznika baterii.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
W systemach TT i TN każda pojedyncza szafa w systemie musi być indywidualnie podłączona do ochronnego zacisku uziemienia na panelu dystrybucyjnym, który zasila system.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
OSTRZEŻENIE
ryzyko wystąpienia łuku elektrycznego
Użyj dostarczonych śrub i nakrętek M8/M10, aby połączyć kable zasilające.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
 1. Zablokuj/oznacz wyłączniki baterii.
 2. Poprowadź kable PE górą lub dołem skrzynki wyłącznika baterii i podłącz je.

  E3MBBB60K80H – górne wejście kabla

  E3MBBB60K80H – dolne wejście kabla

  E3MBBB100K200H

 3. Poprowadź kable DC z szafy UPS górą lub dołem przez skrzynkę wyłącznika baterii i podłącz je (DC+, N, DC-).
  NIEBEZPIECZEŃSTWO
  RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO
  Przed dalszym montażem zamontuj ponownie osłonę wewnętrzną na górze skrzynki wyłącznika baterii.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
 4. Poprowadź kable baterii z zespołu baterii dołem przez skrzynkę wyłącznika baterii i połącz je (Batt+, N, Batt-).
  NIEBEZPIECZEŃSTWO
  RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO
  • Przed dalszym montażem zamontuj ponownie osłonę wewnętrzną na dole skrzynki wyłącznika baterii.
  • Zapewnij poprawną biegunowość.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
 5. Przymocuj kable do zaczepów z lewej strony, z góry i z dołu skrzynki wyłącznika baterii.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?