990-91274H-025

Podłączanie przewodów sygnałowych do zasilacza Easy UPS 3L

UWAGA: Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających, aby zapewnić należytą izolację.
UWAGA: Użyj podwójnie izolowanych kabli sygnałowych. Kable sygnałowe muszą mieć minimalne napięcie 600 V.
UWAGA: Długość kabla sygnałowego temperatury baterii wynosi 5 m.
 1. Otwórz przednie drzwi klasycznych szaf bateryjnych.
 2. Zablokuj/oznacz wyłączniki baterii.
 3. Zdemontuj prawą i lewą płytę ochronną wyłącznika.

  Klasyczna szafa bateryjna o szerokości 700 mm

  Klasyczna szafa bateryjna o szerokości 1000 mm

 4. Zainstaluj czujnik temperatury dostarczony wraz z zasilaczem UPS w górnej części klasycznej szafy bateryjnej.
  OSTRZEŻENIE
  Zagrożenie pożarem
  Umieść czujnik temperatury zgodnie z opisem, by uzyskać poprawne pomiary temperatury.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.

  Klasyczna szafa bateryjna o szerokości 700 mm

  Klasyczna szafa bateryjna o szerokości 1000 mm

 5. Przeprowadź kable temperatury baterii przez dolną część klasycznej szafy bateryjnej do zacisku bezpotencjałowego J12 (NTC) zasilacza UPS.
 6. Zdemontuj osłonę zacisku z lewej strony wyłącznika baterii.
 7. Zdemontuj osłonę z wyłącznika baterii i podłącz kable sygnałowe do wyłącznika.
  UWAGA: Kable sygnałowe i kable bezpiecznikowe przełącznika AUX mają kategorię SELV i muszą być podwójnie odizolowane od kabli DC.
 8. Poprowadź przewody sygnałowe od tyłu wyłącznika baterii, wyprowadź je przez dolną część klasycznej szafy bateryjnej i podłącz kable sygnałowe:

  Widok wyłącznika baterii z tyłu

  1. Podłącz kable sygnałowe przełącznika AUX z wyłącznika baterii i bezpieczników do gniazd J4-3/J4-4, J5-1/J5-2, J5-3/J5-4 w zasilaczu UPS.
  2. Podłącz kable sygnałowe cewki wyzwalającej niskiego napięcia z wyłączników baterii do gniazd J3-1/J3-2, J3-3/J3-4, J4-1/J4-2 w zasilaczu UPS.
  3. Przymocuj kable sygnałowe do dostarczonych wsporników kabli za pomocą opasek zaciskowych.
 9. Ponownie zamontuj osłonę wyłącznika na wyłączniku baterii.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?