990-91274H-025

Dane techniczne

NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Szczegółowe dane techniczne dotyczące zasilacza UPS można znaleźć w podręczniku montażu systemu UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Parametry techniczne klasycznej szafy bateryjnej

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Szafa bateryjna może być używana jedynie w połączeniu z zasilaczem Easy UPS 3M lub Easy UPS 3L.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Do zasilacza Easy UPS 3M UPS można podłączyć maksymalnie dwie klasyczne szafy bateryjne.
UWAGA: Do zasilacza Easy UPS 3L UPS można podłączyć maksymalnie trzy klasyczne szafy bateryjne.
Numer referencyjny Typ baterii Typ wyłącznika Liczba bloków bateryjnych
E3MCBC7C XP12-150

C25S4D + C254MG200D

38
E3MCBC7D XP12-240

C25S4D + C254MG250D

36
E3MCBC10A XP12-300

C40S4TM400D

36
E3MCBC10B XP12-350

C40S4TM400D

36
E3MCBC10C XP12-350

C40S4TM400D

40
E3MCBC10D XP12-300

C63S4TM600D

2 x 36
E3MCBC10E XP12-350

C63S4TM600D

2 x 36

Ustawienia wyzwalacza dla systemu 400 V

Zasilacz Easy UPS 3M 60-100 kVA

Numer referencyjny Typ wyłącznika 60 kVA 80 kVA 100 kVA
Ir Im Ir Im Ir Im
E3MCBC7C C25S4D + C254MG200D 175 520 (stałe) 200 520 (stałe)
2 x E3MCBC7C C25S4D + C254MG200D 175 520 (stałe) 175 520 (stałe) 175 520 (stałe)
E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 200 520 (stałe) 250 520 (stałe) 250 520 (stałe)
2 x E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 175 520 (stałe) 175 520 (stałe) 175 520 (stałe)
E3MCBC10A C40S4TM400D 280 1000 280 1000 320 1000
E3MCBC10B C40S4TM400D 280 1000 280 1000 320 1000
E3MCBC10C C40S4TM400D 280 1000 280 1000 280 1000
E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500
E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500

Zasilacz Easy UPS 3M 120-200 kVA

Numer referencyjny Typ wyłącznika 120 kVA 160 kVA 200 kVA
Ir Im Ir Im Ir Im
2 x E3MCBC7C C25S4D + C254MG200D 200 520 (stałe)
2 x E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 250 520 (stałe) 250 520 (stałe)
E3MCBC10A C40S4TM400D 360 1000
2 x E3MCBC10A C40S4TM400D 280 1000 280 1000 320 1000
E3MCBC10B C40S4TM400D 360 1000
2 x E3MCBC10B C40S4TM400D 280 1000 280 1000 320 1000
E3MCBC10C C40S4TM400D 320 1000 400 1000 400 1000
2 x E3MCBC10C C40S4TM400D 280 1000 280 1000 280 1000
E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 480 1500 600 1500
2 x E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500
E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 480 1500 600 1500
2 x E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500
E3MCBC10A+
E3MCBC10D
C40S4TM400D 280 1000 280 1000 280 1000
C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500
E3MCBC10B+
E3MCBC10E
C40S4TM400D 280 1000 280 1000 280 1000
C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500

Easy UPS 3L 250-400 kVA UPS

Numer referencyjny Typ wyłącznika 250 kVA 300 kVA 400 kVA
Ir Im Ir Im Ir Im
3 x E3MCBC7C C25S4D + C254MG200D 200 520 200 520
2 x E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 250 520 250 520
3 x E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 250 520 250 520 250 520
2 x E3MCBC10A C40S4TM400D 400 1000 400 1000 400 1000
3 x E3MCBC10A C40S4TM400D 280 1000 320 1000 400 1000
E3MCBC10B C40S4TM400D 400 1000
2 x E3MCBC10B C40S4TM400D 400 1000 400 1000 400 1000
3 x E3MCBC10B C40S4TM400D 280 1000 320 1000 400 1000
E3MCBC10C C40S4TM400D 400 1000
2 x E3MCBC10C C40S4TM400D 360 1000 400 1000 400 1000
3 x E3MCBC10C C40S4TM400D 280 1000 280 1000 400 1000
E3MCBC10D C63S4TM600D 600 1500 600 1500 600 1500
2 x E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 480 1500 600 1500
3 x E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500
E3MCBC10E C63S4TM600D 600 1500 600 1500 600 1500
2 x E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 480 1500 600 1500
3 x E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500

Easy UPS 3L 500-600 kVA UPS

Numer referencyjny Typ wyłącznika 500 kVA 600 kVA
Ir Im Ir Im
2 x E3MCBC10D C63S4TM600D 600 1500
3 x E3MCBC10D C63S4TM600D 540 1500 600 1500
2 x E3MCBC10E C63S4TM600D 600 1500
3 x E3MCBC10E C63S4TM600D 540 1500 600 1500

Ustawienia wyzwalacza dla systemu 208 V

Zasilacz Easy UPS 3M 50-100 kVA

Numer referencyjny Typ wyłącznika 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
Ir Im Ir Im Ir Im Ir Im

E3MCBC7C

C25S4D + C254MG200D 175

520 (stałe)

175

520 (stałe)

2 x E3MCBC7C

C25S4D + C254MG200D 175

520 (stałe)

175

520 (stałe)

175

520 (stałe)

175

520 (stałe)

E3MCBC7D

C25S4D + C254MG250D

200

520 (stałe)

200

520 (stałe)

225

520 (stałe)

2 x E3MCBC7D

C25S4D + C254MG250D

175

520 (stałe)

175

520 (stałe)

175

520 (stałe)

175

520 (stałe)

E3MCBC10A C40S4TM400D

280

1000

280

1000

280

1000

320

1000

2 x E3MCBC10A C40S4TM400D

-

-

280

1000

280

1000

280

1000

E3MCBC10B C40S4TM400D

280

1000

280

1000

280

1000

320

1000

2 x E3MCBC10B C40S4TM400D

-

-

280

1000

280

1000

280

1000

E3MCBC10C C40S4TM400D

280

1000

280

1000

280

1000

320

1000

2 x E3MCBC10C C40S4TM400D

280

1000

280

1000

280

1000

E3MCBC10D C63S4TM600D

420

1500

420

1500

420

1500

420

1500

2 x E3MCBC10D C63S4TM600D

420

1500

420

1500

420

1500

E3MCBC10E C63S4TM600D

420

1500

420

1500

420

1500

420

1500

2 x E3MCBC10E C63S4TM600D

420

1500

420

1500

420

1500

E3MCBC10A+
E3MCBC10D
C40S4TM400D

280

1000

280

1000

280

1000

C63S4TM600D

420

1500

420

1500

420

1500

E3MCBC10B+
E3MCBC10E
C40S4TM400D

280

1000

280

1000

280

1000

C63S4TM600D

420

1500

420

1500

420

1500

Zalecane przekroje kabli 400 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla wynosi 70 mm² dla zasilacza Easy UPS 3M 60-100 kVA. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla wynosi 150 mm² dla zasilaczy Easy UPS 3M 120-200 kVA i Easy UPS 3L 250-600 kVA.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Ochrona przed prądem przetężeniowym jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.3 (52-C2) normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie kabli miedzianych

  • Metoda montażu C

Kable uziemienia ochronnego (PE) mają rozmiar zgodny z tabelą 54.3 normy IEC 60364-4-54, art. 543.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

Easy UPS 3M 60-100 kVA UPS

Numer referencyjny 60 kVA 80 kVA 100 kVA
DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2)
E3MCBC7C 35 16 50 25
2 x E3MCBC7C 35 16 35 16 35 16
E3MCBC7D 50 25 70 35 70 35
2 x E3MCBC7D 50 25 50 25 50 25
E3MCBC10A 2 x 50 50 2 x 50 50 2 x 50 50
E3MCBC10B 2 x 50 50 2 x 50 50 2 x 50 50
E3MCBC10C 2 x 50 50 2 x 50 50 2 x 50 50
E3MCBC10D 2 x 70 70 2 x 70 70 2 x 70 70
E3MCBC10E 2 x 70 70 2 x 70 70 2 x 70 70

Zasilacz Easy UPS 3M 120-200 kVA

Numer referencyjny 120 kVA 160 kVA 200 kVA
DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2)
2 x E3MCBC7C 35 16 50 25
2 x E3MCBC7D 70 35 70 35 70 35
E3MCBC10A 120 70
2 x E3MCBC10A 95 50 95 50 120 70
E3MCBC10B 120 70
2 x E3MCBC10B 95 50 95 50 120 70
E3MCBC10C 95 50 150 lub 2 x 70 95 150 lub 2 x 70 95
2 x E3MCBC10C 95 50 95 50 95 50
E3MCBC10D 150 lub 2 x 70 95 2 x 95 95 2 x 120 120
2 x E3MCBC10D 150 95 150 95 150 95
E3MCBC10E 150 lub 2 x 70 95 2 x 95 95 2 x 120 120
2 x E3MCBC10E 150 95 150 95 150 95
E3MCBC10A+
E3MCBC10D
95 95 95 95 95 95
150 150 150 150 150 150
E3MCBC10B+
E3MCBC10E
95 95 95 95 95 95
150 150 150 150 150 150

Zasilacz Easy UPS 3L 250-400 kVA

Numer referencyjny 250 kVA 300 kVA 400 kVA
DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2)
3 x E3MCBC7C

70

35

95

50

2 x E3MCBC7D

95

50

95

50

3 x E3MCBC7D

95

50

95

50

120

70

2 x E3MCBC10A

150 lub 2 x 70

95

150 lub 2 x 70

95

150 lub 2 x 70

95

3 x E3MCBC10A

95

50

120

70

150

95

E3MCBC10B

150 lub 2 x 70

95

2 x E3MCBC10B

150 lub 2 x 70

95

150 lub 2 x 70

95

150 lub 2 x 70

95

3 x E3MCBC10B

95

50

120

70

150

95

E3MCBC10C

150 lub 2 x 70

95

2 x E3MCBC10C

120

70

150 lub 2 x 70

95

150 lub 2 x 70

95

3 x E3MCBC10C

95

50

95

50

150

95

E3MCBC10D

2 x 120

120

2 x 120

120

2 x 120

120

2 x E3MCBC10D

150

95

2 x 95

95

2 x 120

120

3 x E3MCBC10D

150

95

150

95

150

95

E3MCBC10E

2 x 120

120

2 x 120

120

2 x 120

120

2 x E3MCBC10E

150

95

2 x 95

95

2 x 120

120

3 x E3MCBC10E

150

95

150

95

150

95

Easy UPS 3L 500-600 kVA UPS

Numer referencyjny 500 kVA 600 kVA
DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2)
2 x E3MCBC10D 2 x 120 120
3 x E3MCBC10D 2 x 120 120 2 x 120 120
2 x E3MCBC10E 2 x 120 120
3 x E3MCBC10E 2 x 120 120 2 x 120 120

Zalecane przekroje kabli 208 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla wynosi 70 mm² dla zasilacza Easy UPS 3M 50 kVA. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla wynosi 150 mm² dla zasilacza Easy UPS 3M 60-100 kVA.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.3 (52-C2) normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie kabli miedzianych

  • Metoda montażu C

Kable uziemienia ochronnego (PE) mają rozmiar zgodny z tabelą 54.3 normy IEC 60364-4-54, art. 543.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

Easy UPS 3M 50-100 kVA UPS

Numer referencyjny 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2)

E3MCBC7C

50

25

50

25

2 x E3MCBC7C

35

16

35

16

35

16

50

25

E3MCBC7D

50

25

70

35

70

35

2 x E3MCBC7D

50

25

50

25

50

25

50

25

E3MCBC10A

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x E3MCBC10A

95

50

95

50

95

50

E3MCBC10B

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x E3MCBC10B

95

50

95

50

95

50

E3MCBC10C

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x E3MCBC10C

95

50

95

50

95

50

E3MCBC10D

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x E3MCBC10D

150

95

150

95

150

95

E3MCBC10E

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x E3MCBC10E

150

95

150

95

150

95

E3MCBC10A+
E3MCBC10D

95

95

95

95

95

95

150

150

150

150

150

150

E3MCBC10B+
E3MCBC10E

95

95

95

95

95

95

150

150

150

150

150

150

Dane techniczne momentów dokręcenia

Rozmiar śruby Moment dokręcenia
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Wymagana przestrzeń

UWAGA: Podane wymiary wolnej przestrzeni dotyczą tylko cyrkulacji powietrza i dostępu serwisowego. Zapoznaj się z krajowymi przepisami bezpieczeństwa odnośnie dodatkowych wymogów.
UWAGA: Pomieszczenie powinno być wentylowane, aby zapobiec koncentracji diwodoru generowanego przez szafę bateryjną. Zalecany minimalny przepływ powietrza: 2.41 m3/h.

Waga i wymiary klasycznej szafy bateryjnej w opakowaniu do wysyłki

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
E3MCBC7C 551 1980 815 970
E3MCBC7D 820 1980 815 970
E3MCBC10A 1117 1980 1130 970
E3MCBC10B 1297 1980 1130 970
E3MCBC10C 1424 1980 1130 970
E3MCBC10D
Szafa z wyłącznikiem
Szafa bez wyłącznika

1120
1980 1130 970
1102 1980 1130 970
E3MCBC10E
Szafa z wyłącznikiem
Szafa bez wyłącznika

1300
1980 1130 970
1282 1980 1130 970

Waga i wymiary klasycznej szafy bateryjnej

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
E3MCBC7C 531 1900 710 845
E3MCBC7D 800 1900 710 845
E3MCBC10A 1038 1900 1010 845
E3MCBC10B 1164 1900 1010 845
E3MCBC10C 1280 1900 1010 845
E3MCBC10D 1041 1900 1010 845
1023 1900 1010 845
E3MCBC10E 1170 1900 1010 845
1152 1900 1010 845
UWAGA: Urządzenia E3MCBC10D i E3MCBC10E składają się z dwóch szaf.

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura 0°C do 40°C -15°C do 40°C

Zgodność z normami

Zasady bezpieczeństwa IEC 62040-1: 2017, Wydanie 2.0, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
Wydajność IEC 62040-3: 2011-03, 2. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 3.: Metoda określania właściwości i wymagania dotyczące badań
Warunki środowiskowe IEC 62040-4: 2013-04, 1. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 4.: Aspekty środowiskowe — Wymagania i raportowanie
Oznakowanie CE
System uziemienia TN-C, TN-S, TT
Kategoria przepięciowa OVCIII
Klasa ochrony I
Stopień zanieczyszczenia 2
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?