990-5911A-004

Klargør det tomme batteriskab til kabler – adgang oppefra

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Undlad at bore/udskære huller, når forskruningspladerne er monteret, og undlad at bore/udskære huller tæt på skabet.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. Fjern de otte skruer, der fastholder batteriafbryderpladen. Gem skruerne til senere brug.

  Det tomme batteriskab set forfra

 2. Fjern batteriafbryderpladen.
 3. Placer batteriafbryderpladen på den øverste hylde i det tomme batteriskab.

  Det tomme batteriskab set forfra

 4. Fastgør den nederste del af batteriafbryderpladen med seks skruer.
 5. Fastgør siderne på batteriafbryderpladen med to skruer.
 6. Fjern forskruningspladerne for (a) strømkabler og (b) signalkabler.

  Det tomme batteriskab set forfra

 7. Bor eller udskær huller til strømkabler og signalkabler i forskruningspladerne.
 8. Geninstaller forskruningspladerne.
  FARE
  fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  Sørg for, at der ikke er nogen skarpe kanter, som kan beskadige kablerne.
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?