990-5911Α-007

Διαδικασία εγκατάστασης

  1. Τοποθέτηση του κενού ερμαρίου μπαταρίας.
  2. Προετοιμάστε το κενό ερμάριο μπαταρίας για καλώδια. Ακολουθήστε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:
  3. Τοποθετήστε το κιτ ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας. Ακολουθήστε το εγχειρίδιο που συνοδεύει το κιτ ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
  4. Εγκατάσταση και σύνδεση μπαταριών..
  5. Προσθήκη μεταφρασμένων ετικετών ασφαλείας στο προϊόν σας.
  6. Τελική εγκατάσταση.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;