990-5911Α-007

Διαδικασία εγκατάστασης

  1. Τοποθέτηση του κενού ερμαρίου μπαταρίας.
  2. Προετοιμάστε το κενό ερμάριο μπαταρίας για καλώδια. Ακολουθήστε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:
  3. Τοποθετήστε το κιτ ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας. Ακολουθήστε το εγχειρίδιο που συνοδεύει το κιτ ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
  4. Εγκατάσταση και σύνδεση μπαταριών..
  5. Προσθήκη μεταφρασμένων ετικετών ασφαλείας στο προϊόν σας.
  6. Τελική εγκατάσταση.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;