990-5911Α-007

Τοποθέτηση του κενού ερμαρίου μπαταρίας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
Αφήστε το κενό ερμάριο μπαταρίας καλυμμένο κατά τη δημιουργία οπών αγκύρωσης για να αποτρέψετε την εισχώρηση σκόνης ή λοιπών αγώγιμων υλικών στο σύστημα.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
 1. Μόνο για εγκατάσταση με δύο κενά ερμάρια μπαταρίας: Αφαιρέστε τους πλαϊνούς πίνακες που υποδεικνύονται από τα ερμάρια μπαταρίας στις γειτονικές πλευρές.
 2. Τοποθετήστε τα κενά ερμάρια μπαταρίας στην τελική θέση εγκατάστασης.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφήστε ελεύθερο χώρο 100 mm πίσω από τα κενά ερμάρια μπαταρίας για ροή αέρα.
 3. Στερεώστε τα πίσω άγκιστρα αγκύρωσης στο έδαφος.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι κοχλίες αγκύρωσης στο έδαφος δεν παρέχονται.

  Πίσω όψη του κενού ερμαρίου μπαταρίας

 4. Μόνο για εγκατάσταση με δύο κενά ερμάρια μπαταρίας: Τοποθετήστε τα άνω άγκιστρα ανοίγματος μεταξύ των κενών ερμαρίων μπαταρίας.

  Μπροστινή όψη των δύο κενών ερμαριών μπαταρίας

 5. Αφαιρέστε τα δύο μπροστινά καλύμματα.

  Μπροστινή όψη του κενού ερμαρίου μπαταρίας

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;