990–5911A–023

Fest oversatte sikkerhetsetiketter på produktet

Sikkerhetsetikettene på produktene er på engelsk og fransk. Ark med ekstra oversatte sikkerhetsetiketter leveres med produktet.
  1. Finn delenummeret, i formatet 885-XXXX, på hver sikkerhetsetikett på produktet.
  2. Finn det matchende arket med ekstra sikkerhetsetiketter som fulgte med produktet, og kontroller at delenumrene, i formatet 885-XXXX, samsvarer.
  3. Plasser en sikkerhetsetikett på ønsket språk over den eksisterende franske sikkerhetsetiketten på produktet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?