990–5911A–023

Endelig installasjon

 1. Sett på de to frontdekslene igjen.

  System med nedre kabelinnføring

  System med øvre kabelinnføring

 2. Fest det fremre forankringsbeslaget til det tomme batterikabinettet.

  Tomt batterikabinett vist forfra

 3. Fest det fremre forankringsbeslaget til gulvet.
  MERK: Forankringsbolter for gulvfesting er ikke inkludert.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?