990–5911A–023

Klargjøre det tomme batterikabinettet for nedre kabelinnføring

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke bore eller skjære hull med pakningsplatene installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av kabinettet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 1. Fjern pakningsplatene for (a) strømkabler og (b) signalkabler.

  Det tomme batterikabinettet vist forfra

 2. Bor eller skjær hull for strømkabler og signalkabler i pakningsplatene.
 3. Monter pakningsplatene igjen.
  FARE
  fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  Se til at det ikke er noe skarpe kanter som kan skade kablene.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
QR code for this page

Var dette til hjelp?