MFR2580802

Överkoppling

Uttagsinsatsen har även en extra jordanslutning () för anslutning/vidarekoppling av skyddsjord samt två skruvlösa anslutningar (X-klämmor) som vid behov används för vidarekoppling av tändtrådar, mellantrådar etc. X-klämmorna är isolerade från övriga uttaget och ersätter separata överkopplingsklämmor.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?