MFR2580802

Montering av produkten

Justering av väggbox: Ställ i förekommande fall in den gängade skruvringen i vägglådan så att ytterkanten på den gängade skruvringen ligger i linje med väggens yta.

OBS: Detta steg är viktigt för att undvika eventuell deformation av vägginsatsramen medan du monterar i väggboxen.
 1. Montera uttagsinsatsen i apparatdosan med ett maximalt åtdragningsmoment på 0,33 Nm för skruvarna.
  OBS: Klokit (WDE002395) kan användas i de fall där dos-skruvar saknas.
 2. Ta bort skyddslocket som täcker kontaktstiften på produktens baksida innan du monterar det i uttagsinsatsen.
  OBS: Eventuella skador på kontaktstiften, till exempel kommer böjning, brytning eller deformation att störa produktens funktion.
  OBS!
  skador på kontaktstiften
  • Hantera produkten varsamt för att undvika skador på kontaktstiften.
  • Se till att kontakstiften inte skadas eller deformeras när kåpan monteras på uttagsinsatsen.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
 3. Montera kåpan på uttagsinsatsen med hjälp av kåpskruvarna.
 4. Ta bort skyddsfilmen som täcker produkten.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?