MFR2580802

Återvinning

Produkten ska återvinnas i enlighet med lokala föreskrifter och nationell lagstiftning vid officiell återvinningsstation.

Professionell återvinning skyddar människor och miljön mot potentiella negativa effekter.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?