MFR2580802

Användning av produkten

A

Eluttag

B

USB-typ A

C

USB-typ C

D

LED-indikatorer för USB

När en enhet är ansluten till USB-porten(-arna) för laddning indikerar LED-indikatorerna aktuell laddningsstatus.

LED-indikering Status

Vid pågående laddning via USB-uttag lyser LED-lampan i orange färg.

När ansluten enhet är fulladdad släcks lysdioden.

OBS: LED kan i vissa fall flimra sedan full laddning uppnåtts.
 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?