MFR2580802

Koppla produkten

Anslutningsklämmor

1 x 1.5...2 x 2.5 mm² solid(a) ledare

1 x 1.5...2 x 2.5 mm² fåtrådiga ledare

Avskalningslängd för ledare

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?