990-91375-023

Endelige installasjonstrinn

  1. Lukk den indre døren og fest med de tre skruene.
  2. Lukk frontdøren på batteribryterskapet.
QR code for this page

Var dette til hjelp?