990-91375B-023

Kople signalkablene for GVBBB630EL-2CB til Easy UPS 3-Phase Modular

Anbefalt signalkabelstørrelse Maksimal avstand til UPS
0,5 mm2 50 meter
0,75 mm2 100 meter
1,0 mm2 200 meter
 1. Låsing/merking (LOTO) av batteribryteren.
 2. Løsne skruene på beskyttelsesdekslene og løft dekslene opp og ut av batteribryterskapet.
 3. Før signalkablene gjennom toppen eller bunnen av batteribryterskapet.
 4. Kople signalkablene til kontrollterminalblokken.
  1. Kople til terminal 1–4 for batteribryter 1 (BB1).
  2. Kople til terminal 5–8 for batteribryter 2 (BB2).
  3. Fest signalkablene til kabelavlasterne med de medfølgende kabelstripsene.
 5. Før signalkablene separat fra strømkablene.
QR code for this page

Var dette til hjelp?