990-91375C-023

Kople signalkablene for GVBBB630EL-1CB til Galaxy VL UPS

MERK: Anbefalt signalkabelstørrelse er 0,5 mm2.
 1. Låsing/merking (LOTO) av batteribryteren.
 2. Løsne skruene på beskyttelsesdekslene og løft dekslene opp og ut av batteribryterskapet.
 3. Fjern dekselet på batteribryteren.
 4. Før signalkablene gjennom bunnen av batteribryterskapet.
 5. Kople til signalkabler:
  1. Kople signalkablene til meldekontakten.
  2. Kople signalkablene til underspenningsspolen.
  3. Fest signalkablene til kabelavlasterne med de medfølgende kabelstripsene.
 6. Monter dekselet på batteribryteren igjen.
 7. Før signalkablene separat fra strømkablene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?