990-91375B-031

Slutliga installationssteg

  1. Stäng den inre luckan och fäst den med de tre skruvarna.
  2. Stäng luckan till batteribrytarlådan.
QR code for this page

Var det här till hjälp?