990-91375B-023

Kople til signalkabler for GVBBB630EL-1CB til Easy UPS 3-Phase Modular

MERK: Anbefalt signalkabelstørrelse er 0,5 mm2.
 1. Låsing/merking (LOTO) av batteribryteren.
 2. Løsne skruene på beskyttelsesdekslene og løft dekslene opp og ut av batteribryterskapet.
 3. Fjern dekselet på batteribryteren.
 4. Før signalkablene gjennom toppen eller bunnen av batteribryterskapet.
 5. Kople til signalkabler:
  1. Kople signalkablene til meldekontakten.
  2. Kople signalkablene til underspenningsspolen.
  3. Fest signalkablene til kabelavlasterne med de medfølgende kabelstripsene.
 6. Monter dekselet på batteribryteren igjen.
 7. Før signalkablene separat fra strømkablene.
QR code for this page

Var dette til hjelp?