990-91378C-031

Anslut signalkablarna till Easy UPS 3M Advanced

OBS: Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna och dra Class 2/SELV-kablarna åtskilda från non-Class 2/non-SELV-kablarna.
Rekommenderad signalkabelstorlek Maximalt avstånd till UPS
0,5 mm2 50 meter
0,75 mm2 100 meter
1,0 mm2 200 meter
 1. Installera batteritemperaturgivare (medföljer ej).
  OBS: Temperaturgivare (SP3OPT006) finns tillgängliga som ett tillvalssats.
  VARNING
  Brandrisk
  Placera temperaturgivaren enligt anvisningar för att säkerställa korrekt temperaturmätning.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.

  Tomt batteriskåp sett framifrån

 2. Dra batteritemperaturgivarens kablar genom överdelen eller underdelen av den/de tomma batterilådan/-orna till UPS-enheten och anslut enligt bilden.
  OBS: Temperaturgivarens kablar betraktas som Class 2/SELV. Class 2/SELV -kretsar måste isoleras från primärkretsen.
 3. Ta bort locket från batteribrytaren.

  Batteribrytaren sedd framifrån

 4. Dra signalkablarna genom överdelen eller underdelen av det tomma batteriskåpet till batteribrytaren.
 5. Anslut signalkablarna:
  1. Anslut signalkablarna till AUX-omkopplaren.
  2. Anslut signalkablarna till tripspolen för underspänning.

  Batteribrytaren sedd framifrån

 6. Anslut signalkablarna i UPS-enheten enligt bilden.
 7. Sätt tillbaka locket på batteribrytaren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?