990-91378C-031

Montera batteribrytarsatsen i en jordad metallåda

OBSERVERA
risk för skada på utrustning
Montera batteribrytaren i en jordad metallåda.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
  1. Mät och markera hålen för montering av batteribrytaren i metallådan.
  2. Borra hål på de markerade platserna.
  3. Montera batteribrytarsatsen i metallådan.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?