990-91378B-031

Montera batteribrytarsatsen i en jordad metallåda

OBSERVERA
risk för skada på utrustning
Montera batteribrytaren i en jordad metallåda.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
  1. Mät och markera hålen för montering av batteribrytaren i metallådan.
  2. Borra hål på de markerade platserna.
  3. Montera batteribrytarsatsen i metallådan.
QR code for this page

Var det här till hjälp?