990-91381C-034

Sinyal Kablolarını Bakım Bypass Kabini ile UPS Arasına Bağlama

  1. Ürünle birlikte verilen Class 2/SELV 0W50021 sinyal kablosu ve non-Class 2/non-SELV 0W50023 sinyal kablosunu bakım bypass kabini ile UPS arasında gösterildiği gibi bağlayın.

    Tek Şebeke Sistemi

    Çift Şebeke Sistemi

QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?