990-91386-007

Τελική εγκατάσταση

 1. Επανατοποθετήστε τα τέσσερα μπροστινά καλύμματα.

  Σύστημα κάτω εισόδου καλωδίων με αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας

  Άνω είσοδος καλωδίων χωρίς αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας

 2. Ασφαλίστε το μπροστινό άγκιστρο αγκύρωσης (που αποθηκεύσατε κατά τη διαδικασία αποσυσκευασίας) στο κενό ερμάριο μπαταρίας.

  Μπροστινή όψη κενού ερμαρίου μπαταρίας

 3. Στερεώστε το μπροστινό άγκιστρο αγκύρωσης στο έδαφος.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι κοχλίες αγκύρωσης στο έδαφος δεν παρέχονται.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;