990-5947A-023

Kople strømkablene til det nedre kabelinnføringssystemet

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Slå UPS-systemet helt av før du kopler batterikablene til batteribryteren.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 1. Låsing/merking (LOTO) av batteribryteren i AV-posisjon.

  Tomt batterikabinett vist forfra

 2. Kople til PE-kabelen.
 3. Kople likestrømskablene (DC +, DC-) fra UPS.
 4. Monter beskyttelsesdekselet over terminalene på venstre side av batteribryteren.
 5. Installer batteriene som beskrevet i installasjonshåndboken som følger med det tomme batterikabinettet.
 6. Kople batterikablene (Batt +, Batt –) fra batteriene i det tomme batterikabinettet 1 til batteribryteren.

  Tomt batterikabinett 1 vist forfra

 7. Kun for montering med to tomme batterikabinetter: Kople jordkabelen fra tomt batterikabinett 1 til tomt batterikabinett 2.

  Tomt batterikabinett 1 og 2 vist forfra

 8. Kun for montering med to tomme batterikabinetter: Kople batterikablene (Batt +, Batt –) fra batteriene i det tomme batterikabinettet 2 til batteribryteren.
 9. Monter beskyttelsesdekselet over terminalene på høyre side av batteribryteren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?