990-5947A-023

Spesifikasjoner for batteribrytersett GVSBBK20K80H

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Batteribrytersett GVSBBK20K80H må bare brukes sammen med Galaxy VS UPS.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
Batteribryter LV438980
Maksimum konfigurasjon 4 timers kjøretid
Batteritype VRLA
Maksimum spenning (V) 576
Maksimum kortslutningsnivå for batteriet (kA) 35
Minimum kortslutningsstrøm til utløsing av bryter (A) 1250
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?