990-5914B-031

Anslut signalkablarna

 1. Lossa skyddsskruvarna från skyddslocken upp och lyft upp och ut skyddslocken ur batteribrytarlådan.

  20-80 kW batterikretsbrytare framifrån

  100-200 kW batterikretsbrytare framifrån

 2. Dra signalkablarna genom batterikretsbrytarens undersida. På 20-80 kW-modellen kan du också leda signalkablarna genom batterikretsbrytarens övre del.
 3. Ta bort locket på batterikretsbrytaren .

  Batterikretsbrytaren framifrån

 4. Anslut signalkablarna:
  1. Anslut signalkablarna till den externa omkopplaren.
  2. Anslut signalkablarna till underspänningsfrånslagningsspolen.
  3. Fäst signalkablarna med kabelband (medföljer) till kabelavlastningen.

  Batterikretsbrytaren framifrån

 5. Sätt tillbaka locket på batterikretsbrytaren .
 6. Dra signalkablarna åtskilda från strömkablarna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?