990-5914B-032

เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ

 1. คลายสกรูฝาครอบป้องกันและยกฝาครอบป้องกันขึ้นและนำออกจากตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่

  มุมมองด้านหน้าของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 20–80 kW

  มุมมองด้านหน้าของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 100–200 kW

 2. เดินสายเคเบิลสัญญาณผ่านด้านล่างของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ และสำหรับรุ่น 20–80 kW คุณสามารถเดินสายเคเบิลสัญญาณผ่านด้านบนของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ได้เช่นกัน
 3. นำฝาครอบเบรกเกอร์แบตเตอรี่ออก

  มุมมองด้านหน้าของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่

 4. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ:
  1. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณเข้ากับสวิตช์ AUX
  2. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณเข้ากับขดลวดตัดวงจรแรงดันตก
  3. รัดสายเคเบิลสัญญาณด้วยที่รัดสาย (ที่ให้มา) เข้ากับรางล็อกสาย

  มุมมองด้านหน้าของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่

 5. ติดตั้งฝาครอบเบรกเกอร์แบตเตอรี่กลับเข้าไป
 6. เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟ
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?