990-5913C-025

Procedura montażu

UWAGA: Odległość pomiędzy zespołem baterii a zasilaczem UPS nie powinna przekraczać 200 m. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric w razie montażu na większą odległość.
  1. Rozpakowywanie szafy.
  2. Przygotowanie do okablowania.
  3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  4. Podłączenie kabli zasilających.
  5. Dodaj do produktu przetłumaczone etykiety bezpieczeństwa.
  6. Montaż końcowy.
QR code for this page

czy było to pomocne?