990-5913D-025

Procedura montażu

UWAGA: Odległość pomiędzy zespołem baterii a zasilaczem UPS nie powinna przekraczać 200 m. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric w razie montażu na większą odległość.
  1. Przygotowanie do okablowania.
  2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  3. Podłączenie kabli zasilających.
  4. Dodaj do produktu przetłumaczone etykiety bezpieczeństwa.
  5. Montaż końcowy.
Informacje na temat demontażu lub przenoszenia klasycznej szafy bateryjnej po zakończeniu montażu można znaleźć w sekcji Demontaż klasycznej szafy bateryjnej lub przeniesienie jej do nowej lokalizacji.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?