990-5913D-025

Montaż końcowy

  1. Zamontuj dostarczone płyty zabezpieczające przed uderzeniem z przodu, tyłu i po bokach klasycznej szafy bateryjnej.
    UWAGA: Płyty zabezpieczające przed uderzeniem należy zdjąć tylko podczas procedury demontażu lub przenoszenia klasycznej szafy bateryjnej. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Demontaż klasycznej szafy bateryjnej lub przeniesienie jej do nowej lokalizacji.
  2. Zamknij drzwi. W modelach GVSCBC10A2 i GVSCBC10B2 wkręć dwie śruby, aby zamknąć lewe drzwi.

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

QR code for this page

czy było to pomocne?