990-5913E-025

Dane techniczne

NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Szczegółowe dane techniczne dotyczące zasilacza UPS można znaleźć w podręczniku montażu systemu UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Dane techniczne klasycznej szafy bateryjnej

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Szafa bateryjna może być używana jedynie w połączeniu z zasilaczem UPS Galaxy VS, Galaxy VL lub zasilaczem Easy UPS 3-Phase Modular.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Do zasilacza UPS Galaxy VS można podłączyć maksymalnie dwie klasyczne szafy bateryjne (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 lub GVSCBC10B2).
UWAGA: Do zasilacza UPS Galaxy VL można podłączyć minimum dwie i maksymalnie cztery klasyczne szafy bateryjne (GVSCBC10A2 lub GVSCBC10B2).
UWAGA: Do zasilacza Easy UPS 3-Phase Modular można podłączyć maksymalnie cztery klasyczne szafy bateryjne (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 lub GVSCBC10B2).
Oznaczenie produktu Typ baterii Liczba bloków bateryjnych
GVSCBC7C XP12V1800* lub XP12-240 36
GVSCBC7D XP12-150 40
GVSCBC7E XP12-150 46
GVSCBC10A2 XP12-240 48
GVSCBC10B2 XP12-350 40

Ustawienia wyzwalacza

Ustawienia wyzwalacza muszą być kontrolowane podczas instalacji. Skonfiguruj ustawienia wyzwalacza zgodnie z poniższą tabelą.

GVSCBC7C

Moc zasilacza UPS 20–50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Współczynnik mocy

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Typ wyłącznika C25S3D + C253MG250D Nd.
Ustawienie Ir 175 200 250 250
Ustawienie Im 1250

GVSCBC7D

Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40–50 kW 60 kW

Współczynnik mocy

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Typ wyłącznika C10S3D + C103MG080
Ustawienie Ir 56 72 80 80 Nd.
Ustawienie Im 400

GVSCBC7E

Moc zasilacza UPS 20–50 kW 60 kW 80 kW
Współczynnik mocy

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Typ wyłącznika C25S3D + C253MG200D
Ustawienie Ir 140 160 200
Ustawienie Im 1000

GVSCBC10A2

Moc zasilacza UPS 20–60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Współczynnik mocy

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Typ wyłącznika C25S3D + C253MG250D Nd.
Ustawienie Ir 175 175 175 200 200 225 225 225 250 250 250
Ustawienie Im 1250
Moc zasilacza UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Współczynnik mocy 1
Typ wyłącznika C25S3D + C253MG250D
Liczba klasycznych szaf bateryjnych 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
Ustawienie Ir 225 250 225 250 225 250 250
Ustawienie Im 1250

GVSCBC10B2

Moc zasilacza UPS 20–80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Współczynnik mocy

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Typ wyłącznika C40S3TM320D
Ustawienie Ir 224 224 256 288 288 320 320
Ustawienie Im 1500
Moc zasilacza UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Współczynnik mocy 1
Typ wyłącznika C40S3TM320D
Liczba klasycznych szaf bateryjnych 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
Ustawienie Ir 288 320 288 320 288 320 320
Ustawienie Im 1500

Zalecane przekroje kabli

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 95 mm2.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.3 (52-C2) normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie kabli miedzianych

  • Metoda montażu C

Kable uziemienia ochronnego (PE) mają rozmiar zgodny z tabelą 54.3 normy IEC 60364-4-54, art. 543.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

GVSCBC7C

Moc zasilacza UPS 20–60 kW 80 kW 100 kW

Współczynnik mocy

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 50 70 70 Nd.
DC PE (mm2) 25 35 35

GVSCBC7D

Moc zasilacza UPS 20–30 kW 40–50 kW 60 kW

Współczynnik mocy

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 16 35 35
DC PE (mm2) 10 16 16

GVSCBC7E

Moc zasilacza UPS 20–60 kW 80 kW

Współczynnik mocy

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 35 50
DC PE (mm2) 16 25

GVSCBC10A2

Moc zasilacza UPS 20–80 kW 100–120 kW 150 kW

Współczynnik mocy

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 50 70 70 Nd.
DC PE (mm2) 25 35 35
Moc zasilacza UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Współczynnik mocy

1
Liczba klasycznych szaf bateryjnych 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
DC+/DC- (mm2) 70
DC PE (mm2) 35

GVSCBC10B2

Moc zasilacza UPS 20–60 kW 80–100 kW 120–150 kW

Współczynnik mocy

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 50 70 95
DC PE (mm2) 25 35 50
Moc zasilacza UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Współczynnik mocy

1
Liczba klasycznych szaf bateryjnych 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
DC+/DC- (mm2) 70 95
DC PE (mm2) 35 50

Dane techniczne momentów dokręcenia

Rozmiar śruby Moment dokręcenia
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Wymagana przestrzeń

UWAGA: Podane wymiary wolnej przestrzeni dotyczą tylko cyrkulacji powietrza i dostępu serwisowego. Zapoznaj się z krajowymi przepisami bezpieczeństwa odnośnie dodatkowych wymogów.
UWAGA: Pomieszczenie powinno być wentylowane, aby zapobiec koncentracji diwodoru generowanego przez szafę bateryjną. Zalecany minimalny przepływ powietrza: 2.41 m3/h.

Waga i wymiary klasycznej szafy bateryjnej w opakowaniu do wysyłki

Oznaczenie produktu Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSCBC7C 920 1980 815 970
GVSCBC7D 589 1980 815 970
GVSCBC7E 810 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

Waga i wymiary klasycznej szafy bateryjnej

Oznaczenie produktu Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura 0°C do 40°C -15°C do 40°C
Wilgotność względna 0-95% bez kondensacji 10-80% bez kondensacji
Wysokość 0-1000 m  
Klasa ochrony IP20
Kolor RAL 9003, poziom połysku 85%

Zgodność z normami

Zasady bezpieczeństwa IEC 62040-1: 2017, Wydanie 2.0, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
Wydajność IEC 62040-3: 2011-03, 2. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 3.: Metoda określania właściwości i wymagania dotyczące badań
Warunki środowiskowe IEC 62040-4: 2013-04, 1. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 4.: Aspekty środowiskowe — Wymagania i raportowanie
Oznakowanie CE
System uziemienia TN-C, TN-S, TT
Kategoria przepięciowa OVCIII
Klasa ochrony I
Stopień zanieczyszczenia 2
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?