990-5913B-025

Podłączenie kabli zasilających

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Całkowicie odłącz dopływ energii do zasilacza UPS zanim połączysz kable DC i kable baterii z klasyczną szafą bateryjną.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
 1. Zdemontuj osłonę zacisku z lewej strony wyłącznika baterii.
 2. Przeprowadź kabel PE przez dolną część klasycznej szafy bateryjnej i podłącz kabel PE.

  GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 3. Przeprowadź kable DC przez dolną część klasycznej szafy bateryjnej i podłącz kable DC (DC+, DC-). Do podłączania kabla DC należy użyć podkładek zabezpieczających (poza zestawem).
 4. Ponownie zamontuj osłonę zacisku na lewej stronie wyłącznika baterii.
 5. Ponownie zamontuj płyty ochronne wyłącznika.
 6. Połącz baterie na każdej półce za pomocą dostarczonych szyn miedzianych lub kabli, jak na rysunku. Każda półka powinna być połączona w ten sam sposób. Postępuj zgodnie ze schematem odpowiadającym Twojej konfiguracji klasycznej szafy bateryjnej.
  NIEBEZPIECZEŃSTWO
  Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
  Baterie powodują zagrożenie porażeniem elektrycznym i wysokim prądem zwarciowym. Podczas pracy z bateriami należy stosować następujące środki bezpieczeństwa
  • Należy zdjąć zegarki, pierścionki lub inne metalowe przedmioty.
  • Należy używać narzędzi z izolowanymi uchwytami.
  • Należy założyć okulary, rękawice i obuwie ochronne.
  • Nie wolno kłaść na bateriach narzędzi ani metalowych części.
  • Należy odłączyć źródło ładowania przed podłączeniem lub odłączeniem zacisków baterii.
  • Należy sprawdzić, czy bateria nie została nieumyślnie uziemiona. Jeśli została nieumyślnie uziemiona, należy odizolować źródło od uziemienia. Kontakt z dowolną częścią uziemionej baterii może skutkować porażeniem elektrycznym. Prawdopodobieństwo porażenia można ograniczyć poprzez usunięcie uziemienia podczas instalacji i konserwacji (możliwe do zastosowania w przypadku urządzeń i stojących oddzielnie szaf bateryjnych, które nie mają uziemionego obwodu zasilania).
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

  GVSCBC7A

  GVSCBC7B

  GVSCBC7C

  GVSCBC10A2

  GVSCBC10B2

QR code for this page

czy było to pomocne?