990-91260D-004

Tilslut signalkablerne

FORSIGTIG
Fare for skade på udstyret
Alle Class 2/SELV-signalkabler skal være dobbeltisolerede og mindst normeret til 30 V DC. Alle non-Class 2/non-SELV-signalkabler skal være dobbeltisolerede og mindst normeret til 600 V AC.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Fremfør signalkablerne adskilt fra strømkablerne, og fremfør Class 2/SELV-kablerne adskilt fra non-Class 2/non-SELV-kablerne.
 1. Slut Class 2/SELV-signalkablerne fra bygningens nødstop (EPO) til terminal J6600 på kort 640-4864 i UPS'en på en af nedenstående måder.

  EPO-kredsløbet anses som Class 2/SELV. Class 2/SELV-kredsløb skal være isoleret fra det primære kredsløb. Slut ikke et kredsløb til EPO-klemrækken, medmindre det kan bekræftes, at kredsløbet er Class 2/SELV.

  EPO-konfigurationer (640-4864 terminal J6600, 1-9)

  EPO-indgangen understøtter 24 V DC.

  BEMÆRK: Standardindstillingen for EPO-aktivering er at slukke vekselretteren.

  Hvis du vil have EPO-aktiveringen til at overføre UPS'en til tvungen statisk bypassdrift, skal du kontakte Schneider Electric.

 2. Slut Class 2/SELV-signalkablerne fra tilbehørsprodukterne til kort 640-4864 i UPS'en. Følg instruktionerne i manualerne til tilbehørsprodukterne.
 3. Slut Class 2/SELV-signalkablerne til indgangskontakterne og udgangsrelæerne på kort 640-4864 i UPS'en.

  Slut ikke et kredsløb til indgangskontakterne, medmindre det kan bekræftes, at det er et Class 2/SELV-kredsløb.

  Indgangskontakterne understøtter 24 V DC 10 mA. Alle tilsluttede kredsløb skal have den samme 0 V reference.

  Navn Beskrivelse Lokation
  IN _1 (indgangskontakt 1) Indgangskontakt, der kan konfigureres 640-4864 terminal J6616, 1-2
  IN _2 (indgangskontakt 2) Indgangskontakt, der kan konfigureres 640-4864 terminal J6616, 3-4
  IN _3 (indgangskontakt 3) Indgangskontakt, der kan konfigureres 640-4864 terminal J6616, 5-6
  IN _4 (indgangskontakt 4) Indgangskontakt, der kan konfigureres 640-4864 terminal J6616, 7-8

  Udgangsrelæerne understøtter 24 V AC/V DC 1 A. Alle eksterne kredsløb skal afsikres med hurtigreagerende sikringer på maksimalt 1 A.

  Navn Beskrivelse Lokation
  OUT _1 (udgangsrelæ 1) Udgangsrelæ, der kan konfigureres 640-4864 terminal J6617, 1-3
  OUT _2 (udgangsrelæ 2) Udgangsrelæ, der kan konfigureres 640-4864 terminal J6617, 4-6
  OUT _3 (udgangsrelæ 3) Udgangsrelæ, der kan konfigureres 640-4864 terminal J6617, 7-9
  OUT _4 (udgangsrelæ 4) Udgangsrelæ, der kan konfigureres 640-4864 terminal J6617, 10-12
 4. Slut non-Class 2/non-SELV-signalkablerne fra tilbehørsprodukterne til kort 640-4843 i UPS'en. Følg instruktionerne i manualerne til tilbehørsprodukterne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?