990-91260C-023

Kople til PBUS-kablene

  1. Kople de medfølgende PBUS 1-kablene (hvite) og PBUS 2-kablene (røde) til PBUS-portene i UPS-kontrollerboksene. Før PBUS-kablene gjennom kabelkanalen i UPSene.

    Kontrollerboks sett forfra

  2. Monter termineringspluggene (T) i de ubrukte kontaktene.

    Eksempel på et system med tre UPSer i parallell

QR code for this page

Var dette til hjelp?