990-91260D-023

Installasjonsprosedyre

Enkelt system

Parallellsystem

FORSIKTIG
Fare for velting
Ikke fjern transportbeslagene fra UPSen før den skal festes til gulvet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
 1. Installere seismisk forankring (valgfritt).
 2. Klargjøre for installasjon.
 3. Kople til strømkabler.
 4. Kople til signalkabler.
 5. Kople til signalkabler fra svitsjutstyr og tredjeparts hjelpeprodukter.
 6. For parallellsystem:
  1. Monter en hengelås på den interne vedlikeholdsbryteren (IMB) i åpen posisjon på alle UPSene i parallellsystemet.
  2. Kople til PBUS-kablene.
 7. Kople til eksterne kommunikasjonskabler.
 8. Fest oversatte sikkerhetsetiketter på produktet.
 9. Endelig installasjon.
For flytting eller avvikling av UPSen etter at installasjonen er fullført, se Avvikle eller flytte UPSen til et nytt sted.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?