990-91260C-023

Kople til eksterne kommunikasjonskabler

 1. Kople de eksterne kommunikasjonskablene til portene i UPS-kontrollerboksen.

  Kontrollerboksen vist forfra

  1. Universell I/U-port for innebygd nettverksstyringskort.

  2. Modbus-port for innebygd nettverksstyringskort.

  3. Nettverksport for innebygd nettverksstyringskort. Bruk en skjermet nettverkskabel.

  MERK: Kontroller at du kopler til riktig port for å unngå konflikter i nettverkskommunikasjonen.
QR code for this page

Var dette til hjelp?