990-91260C-023

Spesifikasjoner

Inngangsspesifikasjoner

UPS-klassifisering

10 kW 15 kW 20 kW

Spenning (V)

200/208/220

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

480

Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, G) WYE (enkel forsyningskilde)
3-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE (to forsyningskilder)

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkel forsyningskilde)
3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE (to forsyningskilder)* *

3-leder (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE (enkel forsyningskilde)
3-leder (L1, L2, L3, G) WYE (to forsyningskilder)*

Inngangsspennings-intervall (V)

200 V: 170–230
208 V: 177–239
220 V: 187-253

380 V: 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477

408–552

Frekvensintervall (Hz)

40–70

Nominell inngangsstrøm (A)

31/30/28

16/15/14

24/22/22

32/30/29

25

Maksimal inngangsstrøm (A)

37/36/34

19/18/17

28/27/26

38/36/35

30

Inngangstrømsbegrensning (A)

39/37/35

20/19/18

30/28/27

39/37/36

31

Inngangseffektfaktor

0,99 for en last som er større enn 50 %
0,95 for en last som er større enn 25 %

Total harmonisk forvrengning (THDI)

<3 % ved full lineær last (symmetrisk)

Maksimal kortslutningsgrad

65 kA RMS

Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og adaptiv 1–40 sekunder

Spesifikasjoner for bypass

UPS-klassifisering

10 kW 15 kW 20 kW

Spenning (V)

200/208/220

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

480

Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE

3-leder (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE*

Bypasspenningsområde (V)

200 V: 180–220
208 V: 187–229
220 V: 198-242

380 V 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457

432–528

Frekvensintervall (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (brukervalgbar)

Nominell bypasstrøm (A)

29/28/27

15/15/14

23/22/21

31/29/28

24

Nominell nøytral strøm (A)

50/48/45

26/25/24

39/37/36

53/50/48

42

Maksimal kortslutningsgrad*

65 kA RMS

Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer
Spesifikasjoner for intern sikring: Merkestrøm 160 A, smelteintegral 2,68 kA2s

Utgangsspesifikasjoner

MERK: Antall utgangstilkoplinger må samsvare med antall inngangsledninger i et system med enkel forsyningskilde eller med antall bypassledninger i et system med to forsyningskilder.

UPS-klassifisering

10 kW 15 kW 20 kW

Spenning (V)

200/208/220

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

480
Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, N, G)

4-leder (L1, L2, L3, N, PE)

3-leder (L1, L2, L3, G, GEC*) eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G)

Spenningsregulering

Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %

Overbelastningskapasitet

150 % for 1 minutt (normal drift)
125 % for 10 minutter (normal drift)
125 % for 1 minutt (batteridrift)
For 200/208/220/480 V: 125 % kontinuerlig (bypassdrift)
For 380/400/415 V:110 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % for 100 millisekunder (bypassdrift)

Respons på dynamisk last

± 5 % etter 2 millisekunder
± 1 % etter 50 millisekunder

Utgangseffektfaktor

1

Nominell utgangstrøm (A)

29/28/26

15/14/14

23/22/21

30/29/28

24

Frekvensregulering (Hz)

50/60 Hz bypass synkronisert – 50/60 Hz ± 0,1 % frittløpende

Synkronisert stigehastighet (Hz/sek)

Programmerbar for 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Total harmonisk forvrengning (THDU)

<2 % for lineær last
<5 % for ikke-lineær last
<1 % for lineær last
<3 % for ikke-lineær last

Klassifisering av utgangsytelse (i henhold til IEC 62040-3:2021)

NA

VFI-SS-11

NA

Amplitudefaktor for last

2,5

Lasteffektfaktor

Fra 0,7 kapasitiv til 0,7 induktiv uten lastreduksjon

Batterispesifikasjoner

Alle verdier er basert på 40 batteriblokker.

UPS-klassifisering

10 kW 15 kW 20 kW

Spenning (V)

200/208/220

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

480

Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 0–40 % last

80 %

Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 100 % last

20 %

Maksimum ladeeffekt (ved 0–40 % last) (kW)

8

8

12

16

16

Maksimum ladeeffekt (ved 100 % last) (kW)

2

2

3

4

4

Nominell batterispenning (VDC)

480

Nominell flytespenning (VDC)

545

Maksimal boost-spenning (VDC)

571

Temperaturkompensasjon (per celle)

–3,3 mV/°C, for T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, for T <25 °C

Spenning på slutten av utladning (full last) (VDC)

384

Batteristrøm ved full last og nominell batterispenning (A)

22

22

33

43

43

Batteristrøm ved full last og minimum batterispenning (A)

27

27

41

54

54

Rippelstrøm

< 5 % C20 (5 minutter driftstid)

Batteritest

Manuell/automatisk (valgfri)

Maksimal kortslutningsgrad

10 kA

Anbefalte kabelstørrelser for 380/400/415 V

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må overholde gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 25 mm2.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
MERK: Overstrømsvern skal leveres av andre.

Kabelstørrelser i denne veiledningen er basert på tabell B.52.3 og tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52, med følgende utsagn:

 • 90 °C-ledere

 • En omgivelsestemperatur på 30 °C

 • Bruk av kopperledere

 • Installasjonsmetode C

PE-størrelse er basert på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.

MERK: Anbefalte kabelstørrelser og maksimalt tillatt kabelstørrelse kan variere for tilleggsprodukter. Ikke alle tilleggsproduktene støtter aluminiumskabler. Se installasjonshåndboken som følger med tilleggsproduktet.
MERK: Den nøytrale lederen er dimensjonert for å håndtere 1,73 ganger fasestrømmen ved høyt harmonisk innhold fra ikke-lineær last. Hvis det forventes ingen eller lav harmonisk strøm, kan den nøytrale lederen dimensjoneres tilsvarende, men ikke lavere enn faselederen.

Kopper

UPS-klassifisering

10 kW 15 kW 20 kW

Spenning (V)

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

Inngangsfaser (mm2)

6

6

10

Inngangs-PE (mm2)

6

6

10

Bypass-/utgangsfaser (mm2)

6

6

10

Bypass-PE/utgangs-PE (mm2)

6

6

10

Nøytral (mm2)

6

10

16

Anbefalte kabelstørrelser for 200/208/220/480 V

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må overholde gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 4 AWG.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
MERK: Overstrømsvern skal leveres av andre.

Kabelstørrelsen i denne veiledningen er basert på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC), med følgende utsagn:

 • 90°C ledere (75°C avslutning)

 • En omgivelsestemperatur på 30 °C

 • Bruk av kopperledere

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i NEC.

Utstyrsjordingsledere (EGC) er dimensjonert i henhold til NEC artikkel 250.122 og tabell 250.122.

MERK: Anbefalte kabelstørrelser og maksimalt tillatt kabelstørrelse kan variere for tilleggsprodukter. Ikke alle tilleggsproduktene støtter aluminiumskabler. Se installasjonshåndboken som følger med tilleggsproduktet.
MERK: Den nøytrale lederen er dimensjonert for å håndtere 1,73 ganger fasestrømmen ved høyt harmonisk innhold fra ikke-lineær last. Hvis det forventes ingen eller lav harmonisk strøm, kan den nøytrale lederen dimensjoneres tilsvarende, men ikke lavere enn faselederen.

Kopper

UPS-klassifisering 10 kW 20 kW
Spenning (V)

200/208/220

480
Inngangsfaser (AWG/kcmil)

8

8

Inngang EGC (AWG/kcmil)

8

10

Bypass-/utgangsfaser (AWG/kcmil)

8

10

Bypass EGC /utgang EGC (AWG/kcmil)

8

10

Nøytral (AWG/kcmil)

6

6

MERK: Kabelstørrelsene er basert på 80 % klassifiserte vernebrytere for UIB, UOB, MBB og SSIB.

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse

208 V UPS

FORSIKTIG
brannfare
 • Kople bare til en krets med spesifikasjonene nedenfor.
 • Kople til en krets med tilkoplede enheter med maksimalt overspenningsvern på 63 A i henhold til National Electrical Code, ANSI/NFPA70, og Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
MERK: Overspenningsvern skal leveres av andre og markeres med dets funksjon.

UPS-klassifisering

10 kW
 

Inngang

Bypass

Brytertype

HJF36100U31X

Ir (A)

50

40

tr @ 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

400 V UPS

MERK: For lokale direktiver som krever 4-polede vernebrytere: Hvis en nøytral leder forventes å lede sterk strøm, må strømbryteren være klassifisert i henhold til forventet nøytral strøm, på grunn av en linjenøytral, ikke-lineær last.

UPS-klassifisering

10 kW 15 kW 20 kW
 

Inngang

Bypass

Inngang

Bypass

Inngang

Bypass

Brytertype

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM16D (LV429677)

NSX100H TM32D (LV429675)

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM40D (LV429674)

NSX100H TM32D (LV429675)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (fast)

190 (fast)

400 (fast)

300 (fast)

500 (fast)

400 (fast)

480 V UPS

FORSIKTIG
brannfare
 • Kople bare til en krets med spesifikasjonene nedenfor.
 • Kople til en krets med tilkoplede enheter med maksimalt overspenningsvern på 63 A i henhold til National Electrical Code, ANSI/NFPA70, og Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
MERK: Overspenningsvern skal leveres av andre og markeres med dets funksjon.

UPS-klassifisering

20 kW
 

Inngang

Bypass

Brytertype

HJF36100U31X

Ir (A)

40

35

tr @ 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

Anbefalte størrelser på bolter og kabelsko

LES DETTE
fare for skade på utstyret
Bruk bare UL-godkjente kabelsko med kompresjon.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Smale kabelsko med ett hull for utstyrsjordingsleder/PE-kabler

Kabelstørrelse Boltstørrelse Type kabelsko Krympetenger
10 AWG M6 x 16 mm LCA10-14-L CT-1570 NA
8 AWG M6 x 16 mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 Rød P21
6 AWG M6 x 16 mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 Blå P24
4 AWG M6 x 16 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Grå P29

Smal isolert hylse for fasekabler og N-kabler

Boltstørrelse Type isolert hylse Krympetenger
10 AWG FSD82-18-C CT-1002, CT-1003, CT-1123
8 AWG FSD83-18-C CT-1003, CT-1004, CT-1104, CT-1123
6 AWG FSD84-18-C CT-1003, CT-1004, CT-1104
4 AWG FSD85-18-L CT-1005

Spesifikasjoner for dreiemoment

Boltstørrelse Dreiemoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Miljø

  Drift Oppbevaring
Temperatur

0 °C til 40 °C

–15 °C til 40 °C for systemer med batterier.

Relativ fuktighet

0–95 % ikke-kondenserende

10–80 % ikke-kondenserende

Høyde

Konstruert for bruk i 0–3000 m høyde.
Effektreduksjon kreves fra 1000–3000 m:
Opptil 1000 m: 1,000
Inntil 1500 m: 0,975
Inntil 2000 m: 0,950
Inntil 2500 m: 0,925
Inntil 3000 m: 0,900

 
Hørbar støy én meter fra enheten

400 V 10–20 kW: 49 dB ved 70 % last, 55 dB ved 100 % last

480 V 20 kW og 208 V 10 kW: 49 dB ved 70 % last, 55 dB ved 100 % last

Beskyttelsesklasse

IP20

Farge

RAL 9003, glansnivå 85 %

UPS – vekt og mål

  Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm

UPS med én batteristreng

245

1485

333

847

MERK: Én batterimodul veier omtrent 32 kg. En batteristreng består av fire batterimoduler.

Avstand

MERK: Avstandsmålene er kun publisert for luftstrøms- og servicetilgang. Se lokale sikkerhetskoder og standarder for andre krav for lokalområdet ditt.
MERK: Nødvendig minimumsklaring på baksiden er 150 mm.
QR code for this page

Var dette til hjelp?