990-91261D-022

Laatste installatiestappen

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Batterijen kunnen gevaar voor elektrische schokken en een hoge kortsluitstroom opleveren. Bij het hanteren van batterijen moeten dan ook de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen
 • Leg horloges, ringen en andere metalen voorwerpen weg.
 • Gebruik geïsoleerd gereedschap.
 • Draag een veiligheidsbril, geïsoleerde handschoenen en veiligheidsschoenen.
 • Leg geen gereedschap of metalen onderdelen op batterijen.
 • Koppel de laadbron los voordat u batterijklemmen aansluit of loskoppelt.
 • Controleer of de batterij per ongeluk geaard is. Is deze geaard, verwijder dan de bron van aarding. Contact met een deel van een geaarde batterij kan tot elektrische schokken leiden. Het risico op een elektrische schok kan worden verminderd als dergelijke aardingen worden verwijderd tijdens installatie en onderhoud (van toepassing op apparatuur en op externe batterijvoedingen zonder een geaarde voedingsbron).
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
WAARSCHUWING
risico op beschadiging van apparatuur
Wacht totdat het systeem gereed is om ingeschakeld te worden voordat u de batterijen in het systeem plaatst. De tijd tussen het plaatsen van de batterijen en het inschakelen van het UPS-systeem mag niet langer zijn dan 72 uur of 3 dagen.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.
 1. Plaats de achterplaat terug op de kabelgeleider.

  Achteraanzicht van UPS

 2. Plaats de dekplaat terug op de bovenkant:
  1. Kantel de bovenplaat en schuif deze vanaf de achterkant op de UPS. De uitsteeksels aan de achterkant van de bovenplaat passen in de sleuven aan de achterkant van de UPS.
  2. Duw de voorkant van de bovenplaat naar beneden.

   Achteraanzicht van de UPS

  3. Plaats de schroeven terug en draai ze aan.
 3. Alleen voor seismische verankering: Duw de UPS op zijn plaats zodat de achterste verankeringsbeugel wordt aangesloten op het achterste anker.

  Achteraanzicht van de UPS

 4. Draai de voorste en achterste stelpoten op de UPS omlaag met een steeksleutel totdat ze contact maken met de vloer. Gebruik een waterpas om de UPS nauwkeurig recht te zetten.
  LET OP
  Risico op beschadiging van apparatuur
  Verplaats de behuizing niet nadat de stelpoten omlaag zijn gedraaid.
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.
 5. Alleen voor seismische verankering: Monteer de voorste seismische verankeringsbeugel op de UPS op de vloer. Gebruik het juiste bevestigingsmateriaal voor het type vloer - de diameter van het gat in de voorste verankering is ø18 mm.
 6. Zet de batterijschakelaar (BB) in de open positie (UIT).
 7. Duw extra batterijmodules (indien aanwezig) in de sleuf. Vul de planken vanaf de onderkant naar boven.
 8. Draai de handgreep van de batterijmodule op de extra batterijmodules naar beneden en bevestig de handgreep aan de plank met de meegeleverde schroef.
 9. Sluit de batterijklemmen op de voorkant van de batterijmodules aan.
 10. Plaats de batterijplaat terug op de UPS.
 11. Plaats het voorpaneel terug op de UPS:
  1. Steek de twee uitsteeksels aan de onderkant van het voorpaneel in de UPS door het te kantelen.
  2. Verbind de strip van het voorpaneel opnieuw met de UPS.
  3. Sluit het voorpaneel en zet vast met de twee vergrendelknoppen.
QR code for this page

Was dit nuttig?