990-91261C-022

Specificaties voor 480 V-systemen

De voeding voor input en output moeten solide geaarde WYE-transformators zijn. Delta-inputvoeding voor input of bypass is niet toegestaan.

Het UPS-systeem moet zijn geïnstalleerd als een afzonderlijk afgeleid systeem. Lekstromen treden op in de verbindingsjumper en de technische/systeemaarde.

Ingangsspecificaties 480 V

Nominale waarde van UPS

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Aansluitingen

Vierdraads (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkele netvoeding)
Driedraads (L1, L2, L3, PE) WYE (enkele netvoeding of dubbele netvoeding)*

Ingangsspanningsbereik (V)

408-552

Frequentiebereik (Hz)

40-70

Nominale ingangsstroom (A)

25

37

50

62

Maximale ingangsstroom (A)

30

45

60

74

Begrenzing ingangsstroom (A)

31

47

62

77

Vermogensfactor ingang

0,99 voor belasting groter dan 50%
0,95 voor belasting groter dan 25%

Totale harmonische vervorming (THDI)

<3% bij volledige lineaire belasting (symmetrisch)

Maximaal kortsluitvermogen

65 kA RMS

Bescherming

Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen

Overdrachttijd

Programmeerbaar en aanpasbaar 1-40 seconden

Specificaties voor bypass 480 V

Nominale waarde van UPS

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Aansluitingen

Vierdraads (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Driedraads (L1, L2, L3, PE) WYE*

Bypass-spanningsbereik (V)

432-528

Frequentiebereik (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren)

Nominale bypass-stroom (A)

24

36

49

61

Nominale nulstroom (A)

42

62

83

104

Maximaal kortsluitvermogen*

65 kA RMS

Bescherming

Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen
Specificaties van interne zekering: Nominaal vermogen van 200 A, energiecapaciteit van 5,25 kA2's

Uitgangsspecificaties 480 V

Nominale waarde van UPS

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Aansluitingen*

Vierdraads (L1, L2, L3, N, PE)
Driedraads (L1, L2, L3, PE)

Spanningsregeling

Symmetrische belasting ± 1%
Asymmetrische belasting ± 3%

Capaciteit overbelasting

150% gedurende 1 minuut (normaal gebruik)
125% gedurende 10 minuten (normaal gebruik)
125% gedurende 1 minuut (op batterij)
125% continu (bypassbedrijf)
1000% gedurende 100 ms (bypassbedrijf)

Respons dynamische belasting

± 5% na 2 milliseconden
± 1% na 50 milliseconden

Uitgangsvermogensfactor

1

Nominale uitgangsstroom (A)

24

36

48

60

Frequentieregeling (Hz)

50/60 Hz gesynchroniseerd met bypass – 50/60 Hz ± 0,1% free-running

Gesynchroniseerde frequentieverandering (Hz/s)

Programmeerbaar op 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Totale harmonische vervorming (THDU)

<1% voor lineaire belasting
<5% voor niet-lineaire belasting

Piekfactor belasting

2,5

Vermogensfactor belasting

Van 0,7 voorijlend tot 0,7 naijlend zonder reductie

Specificaties voor batterijen 480 V

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Bescherming van het energieopslagapparaat: Er moet zich een overstroombeveiliging dicht bij het energieopslagapparaat bevinden.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Alle waarden zijn gebaseerd op 40 batterijblokken.

Nominale waarde van UPS

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 0-40% belasting

80%

Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 100% belasting

20 %

Maximaal laadvermogen (bij 0-40% belasting) (kW)

16

24

32

40

Maximaal laadvermogen (bij 100% belasting) (kW)

4

6

8

10

Nominale batterijspanning (VDC)

480

Nominale laadspanning (VDC)

545

Maximale snellaadspanning (VDC)

571

Temperatuurcompensatie (per cel)

-3,3 mV/°C voor T ≥ 25 °C - 0 mV/°C voor T < 25 °C

Einde ontladingsspanning (volledige belasting) (VDC)

384

Batterijstroom bij volledige belasting en nominale batterijspanning (A)

43

65

87

108

Batterijstroom bij volledige belasting en minimale batterijspanning (A)

54

81

108

135

Rimpelstroom

< 5% C20 (5 minuten autonomietijd)

Batterijtest

Handmatig/automatisch (selecteerbaar)

Maximaal kortsluitvermogen

10 kA

Aanbevolen kabeldoorsnedes 480 V

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit. De maximaal toegestane kabellengte is 1/0 AWG.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Het maximaal toegestane aantal kabelverbindingen per voedingsrail: 2 op ingangs-/uitgangs-/bypass-voedingsrails; 2 op DC+/DC-voedingsrails; 4 op N-voedingsrail; 5 op PE-voedingsrail.

OPMERKING: Overstroombeveiliging moet worden geleverd door anderen.

De kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel 310.15 (B)(16) van de National Electrical Code (NEC) met de volgende gegevens:

  • 90 °C (194 °F) geleiders (afsluitweerstand 75 °C (167 °F))

  • Een omgevingstemperatuur van 30 °C (86 °F)

  • Gebruik van koperen geleiders

Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C (86 °F), moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de NEC.

De maat van geleiders voor aarding van de apparatuur (PE in deze handleiding) wordt bepaald conform NEC-artikel 250.122 en tabel 250.122.

OPMERKING: De hier gegeven DC-kabeldoorsneden zijn aanbevelingen. Volg altijd de specifieke instructies in de documentatie van de batterijoplossing voor de DC-kabeldoorsneden en zorg ervoor dat de DC-kabeldoorsneden overeenkomen met de nominale waarde van de batterijschakelaar.
Koper 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Ingangsfasen (AWG/kcmil)

8

6

4

3

Ingang PE (AWG/kcmil)

10

8

8

6

Bypass/ingangsfasen (AWG/kcmil)

10

8

6

4

Bypass PE/uitgang PE (AWG/kcmil)

10

8

8

8

Nulleider* (AWG/kcmil)

6

4

2

1/0

DC+/DC-*(AWG/kcmil)

6

4

2

1/0

DC PE (AWG/kcmil)

8

6

6

6

OPMERKING: Kabelafmetingen zijn gebaseerd op 80% nominale schakelaars voor UIB, UOB, MBB, SSIB en 100% nominale schakelaar voor batterijschakelaar(s).

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging 480 V

VOORZICHTIG
gevaar voor brand
  • Alleen verbinden met een circuit met de onderstaande specificaties.
  • Verbind met een circuit dat is geleverd met een 125 A overstroombeveiligingsmaximum voor het takcircuit volgens de National Electrical Code, ANSI/NFPA70 en de Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.
OPMERKING: Overstroombeveiliging moet worden geleverd door anderen en met de functie worden gemarkeerd.

Nominale waarde van UPS

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
 

Ingang

Bypass

Ingang

Bypass

Ingang

Bypass

Ingang

Bypass

Type schakelaar

HJF36100U31X

Ir (A)

40

35

60

50

80

70

100

80

tr @ 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

QR code for this page

Was dit nuttig?