990-91317E-023

Oversikt over parallellsystem

UIB Enhetsinngangsbryter
SSIB Inngangsbryter for statisk svitsj
IMB Intern vedlikeholdsbryter
UOB Enhetsutgangsbryter
SIB Systemisolasjonsbryter
BB Batteribryter i UPS for interne batterier og i ekstern batteriløsning (hvis tilstede)
MBB Ekstern vedlikeholdsbypassbryter

Forenklet 1+1 parallellsystem

Galaxy VS kan støtte 2 UPS-enheter i et forenklet 1+1 parallellsystem for redundans med delt enhetsinngangsbryter (UIB) og inngangsbryter for statisk svitsj (SSIB).

Forenklet 1+1 parallellsystem – enkel forsyningskilde

Forenklet 1+1 parallellsystem – to forsyningskilder

Parallelsystemer med individuell enhetsinngangsbryter (UIB) og inngangsbryter for statisk svitsj (SSIB)

Galaxy VS kan støtte opptil 4 UPS-enheter i parallell for kapasitet og opptil 3+1 UPS-enheter i parallell for redundans med individuell enhetsinngangsbryter (UIB) og inngangsbryter for statisk svitsj (SSIB).

MERK: Den interne vedlikeholdsbryteren (IMB) kan kun brukes i et forenklet 1+1 parallellsystem. I et hvilket som helst annet parallelt system må en ekstern vedlikeholdsbypassbryter (MBB) være tilgjengelig, og den interne vedlikeholdsbryteren (IMB)* må låses med hengelåsen i åpen posisjon.

Parallellsystem – enkel forsyningskilde

Parallellsystem – to forsyningskilder

Parallelsystem med delt enhetsinngangsbryter (UIB) og inngangsbryter for statisk svitsj (SSIB)

Galaxy VS kan støtte opptil 4 UPS-enheter i parallell for kapasitet og opptil 3+1 UPS-enheter i parallell for redundans delt enhetsinngangsbryter (UIB) og inngangsbryter for statisk svitsj (SSIB).

MERK: Den interne vedlikeholdsbryteren (IMB) kan kun brukes i et forenklet 1+1 parallellsystem. I et hvilket som helst annet parallelt system må en ekstern vedlikeholdsbypassbryter (MBB) være tilgjengelig, og den interne vedlikeholdsbryteren (IMB)* må låses med hengelåsen i åpen posisjon.

Parallellsystem – enkel forsyningskilde

Parallellsystem – to forsyningskilder

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?